บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดอบรมและแชร์ประสบการณ์ เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดความรู้ในองค์กร นำไปสู่ในการปฏิบัติงานจริง #Honest Team (21/12/2020)

    บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดอบรมและแชร์ประสบการณ์ เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดความรู้ในองค์กร นำไปสู่ในการปฏิบัติงานจริง #Honest Team (21/12/2020)

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการจัดอบรมในข้อหัว การแชร์ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์เเละเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน ให้กับพนักงานในองค์กร (18/08/2020) #Honest Team

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการจัดอบรมในข้อหัว การแชร์ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์เเละเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน ให้กับพนักงานในองค์กร (18/08/2020) #Honest Team

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ทำการจัดอบรมในข้อหัว การเสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีม สู่ความสำเร็จ ให้กับพนักงานในองค์กร 

 

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการจัดอบรมในข้อหัว การเสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีม สู่ความสำเร็จ ให้กับพนักงานในองค์กร (06/08/2020) #Honest Team

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ทำการจัดอบรมในหัวข้อ จริยธรรม และคุณธรรม ในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ทำการจัดอบรมในข้อหัว จริยธรรม และคุณธรรม ในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (01/07/2020) #Honest Team

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบปั้ม

 

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบปั้ม ณ บริษัท SPP Pumps (Asia) Co.,Ltd. (04/05/2020)

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ทำการจัดอบรมในหัวข้อ การสร้างแนวคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในองค์กร

 

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ทำการจัดอบรมในข้อหัว การสร้างแนวคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในองค์กร (26/05/2020)

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ได้มอบอุปกรณ์ในการดำรงชีพให้กับบ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ

 

บริษัท เอฟ สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ในการดำรงชีพและจัดเลี้ยงอาหารให้กับบ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซมูลนิธิซิสเตอร์ดามิลเลียนอนุสรณ์ โดยมี คุณธวัชชัย โกสะรุทธะ ประธานบริษัทและคณะเป็นผู้ส่งมอบ (26/12/2019)